การเจาะต้นปาล์มใส่ปุ๋ยเคมีเหลว


ปุ๋ยเคมีเหลวที่เหมาะกับปาล์มคือ
เน้นเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์ม

เน้นบำรุงลำต้นและใบ

 

จัดส่งทั่วประเทศ ฟรี 

 
 

ปุ๋ยเคมีเหลวสำหรับฉีดลำต้นปาล์ม

คุณสมบัติของ ปุ๋ยเคมีเหลว ตราม้าคู่ห้าดาว
1. สามารถนำพาธาตุอาหารแทรกซึมเข้าทางใบ ลำต้น ราก
2. สามารถใช้ในอัตราความเข้มข้นสูงไม่เป็นอันตรายต่อใบและลำต้น
3. สามารถควบคุมธาตุอาหารต่างๆ ให้มีความคงทน ไม่เสื่อมสลายแม้จะตกลงสู่ดิน ก็สามารถจะถูกดูดซึมเข้าทางรากได้ดี โดยไม่ถูกจับโดยประจุของดิน
4. สามารถนำพาธาตุอาหารในปุ๋ยเหลว ดูดซึมภายใน 4-6 ชั่วโมง ปลดปล่อยธาตุอาหารต่างๆให้พืชใช้ประโยชน์ได้ทันที
5. ลดสภาวะการเกิดกรดในลำต้นปาล์ม เนื่องจากไม่มีธาตุอาหารตกค้าง โดยเฉพาะตัว N ไนโตรเจน

 
  ข้อมูลจำเพาะ 
 
เพื่อความสมบูรณ์ของใบและลำต้น
เน้นเพิ่มความเข้มข้นและปริมาณน้ำยาง

ปุ๋ยเคมี นิว-โอโชโช่ 5-25-25 ตราม้าคู่ห้าดาว

ปุ๋ยเคมี นิว-สตาร์ท 12-12-6 ตราม้าคู่ห้าดาว

ทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ 2806/2553
(กรมวิชาการเกษตร)

ปริมาตรสุทธิ 1 ลิตร
 ทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ 2680/2553
(กรมวิชาการเกษตร)
ปริมาตรสุทธิ 1 ลิตร 
    
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง ปริมาณธาตุอาหารรับรอง 
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)5%ไนโตรเจนทั้งหมด (N)12%
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O3)25%ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O3)12%
โพแทซที่ละลายน้ำ (K2O) 
25%โพแทซที่ละลายน้ำ (K2O) 
6%
ปริมาณธาตุอาหารรอง ปริมาณธาตุอาหารรอง 
กำมะถัน (S)0.12%แมกนีเซียม (MgO)
0.43%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม กำมะถัน (S)
0.48%
ทองแดง (Cu)0.239%ปริมาณธาตุอาหารเสริม 
  เหล็ก (Fe)
0.049%
  แมงกานีส (Mn)0.042%
  สังกะสี (Zn)0.180%
  โบรอน (B)0.009%
    
 
 

เทคนิคการเจาะ ที่ช่วยให้ปุ๋ยเหลวดูดซึมได้เร็ว

 การดูดซึมปุ๋ยเคมีเหลวของต้นปาล์ม

การเจาะต้นปาล์ม ควรเจาะที่ระดับ 6 นิ้ว เจาะในแนวทแยง
ออกด้านข้างไม่เข้าไส้หรือแกนของต้นปาล์ม แล้วตอกท่อ
4 หุนลงไป 4 นิ้ว เหลือพื้นที่ในการดูดซึม 2 นิ้ว

 ต้นปาล์มจะนำพาธาตุอาหารขึ้นไปทางท่ออาหาร ประมาณ 1-6 นิ้วจากผิวเปลือกนอก เมื่อเข้าสู่ระบบปรุงอาหารของพืช จะทำปฏิกิริยากับน้ำย่อยของพืช
เพื่อปลดปล่อยธาตุอาหารต่างๆ ให้พืชใช้ประโยชน์ได้ทันที (Chelating agent)
คุณสมบัติของปุ๋ยเคมีเหลวที่ใช้
 
    
  
  
 สนใจชมสวนปาล์มที่ใช้การเจาะลำต้นใส่ปุ๋ยเคมีเหลว
 
  
 การหยอดปุ๋ยเหลวครั้งที่ 2 ควรใช้สายยางเป่าน้ำออกจากท่อก่อนทุกครั้ง 
  
  

 

สาระน่ารู้ในการใส่ปุ๋ยปาล์ม

ปาล์มน้ำมันต้องการธาตุไนโตรเจนเมื่อเริ่มปลูกไปจนถึงอายุ 6 ปี ดังนั้นช่วงแรกควรบำรุงต้นปาล์มด้วยปุ๋ยสูตร 12-12-6 เพื่อบำรุงลำต้นและใบให้แข็งแรง จากนั้นเมื่อต้นปาล์มอยู่ในช่วงอายุ 3 ปีแรกควรบำรุงด้วยปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสเพื่อเพิ่มขนาดของทะลาย ช่วยให้มีทะลายใหญ่และได้น้ำมันเยอะ